ReadyPlanet.com
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

             ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 054-316395 , 054-223836                                                                                          รับสมัครงาน
วันที่ 20/06/2013   14:45:55
ประกาศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
ฉบับที่  02 /2556

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

  ด้วยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดโดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

   คุณสมบัติ

 

1. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ

2. เพศชาย หรือ หญิง  อายุระหว่าง  30-45  ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

             4. มีความพร้อมที่จะรับการอบรมทักษะในการดูแล/ช่วยเหลือนักเรียนตาบอด และปฏิบัติตาม

                 ระเบียบของมูลนิธิฯ
  
หลักฐานการสมัคร

 

1.             สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

2.             สำเนาทะเบียนบ้าน

3.             สำเนาบัตรประชาชน

4.             ภาพถ่าย  ขนาด 2  นิ้ว  จำนวน  2  ภาพ  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน

5.             ใบผ่านงาน หรือเอกสารรับรองการทำงานอื่นๆ  (ถ้ามี)

 
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

                ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน  ถึง 1  กรกฎาคม  2556  เวลา 8.00 – 16.30 น.      ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง  เลขที่  128/1  ถ.สุขสวัสดิ์ 1

 ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โทร.  054-223836,  054-316395   โทรสาร   054-223836 

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
วันที่ 06/06/2013   10:56:53

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2556

โดยมี อ.ฐานนันท์ ใจเย็น เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีนี้คือ อ.ธนพรชัย ไชยรังษี

ในงานมีการนำพานธูปเทียน ดอกไม้ มาแสดงความเคารพแก่ครู-เจ้าหน้าที่ ในโรงเรียน

และมีการประกวดทำการ์ดรักครู ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 คน

 

 

กิจกรรม English Camp แก่นักเรียนตาบอด
วันที่ 25/05/2013   11:37:57

กลุ่มศานจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมกับสโมสรโรตารีดอยพระบาท แม่วัง และกรุงเทพฯ

จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนตาบอด ในวันที่ 25 พ.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ในระหว่างช่วงกิจกรรมนี้  ได้จัดแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างง่าย

ขอขอบพระคุณแขกทุกท่าน มา ร โอกาสนี้ที่เมตตาจัดกิจกรรมดีที่แสนสนุกนี้แก่เด็กตาบอดคะ  

  

ต้อนรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2556
วันที่ 21/05/2013   11:07:45

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งการดำเนินงานที่ผ่านมา

และการจัดการเรียนการสอนต่างๆ แก่ผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบ โดยโอกาสนี้ นางสาวกรรฺการ์  สรวยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง สู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

25 เมษายน 2556 ร่วมวางพวงมาลาเคารพอนุสวรีย์พระนเรศวร
วันที่ 02/05/2013   09:35:51

 

 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการภาคฤดูร้อน
วันที่ 25/04/2013   11:39:51

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ  ภาคฤดูร้อน วันที่ 23 เม.ย. 2556-3 พ.ค. 2556

โดยมีการติวเข้ม ทักษะการเรียนของเด็กตาบอด โดยครูชำนาญการของโรงเรียน

สร้างความเข้มข้น ในเรื่องการเรียนการสอนแก่เด็เป็นอย่างมาก

รดน้ำดำหัวกรรมการอาวุโส
วันที่ 24/04/2013   10:44:54

 

ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวกรรมการของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ดดยการส่งตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

ด้วยความเคารพอย่างยิ่งคะ

 

รดน้ำดำหัวผู้ว่าฯลำปาง
วันที่ 20/04/2013   12:25:55

ตัวแทนเจ้าหน้าที่-ครู มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการลำปาง ท่านธวัชชัย เทอดเผ่าไท   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556  สร้างความปลื้มใจกันทั่วหน้าเลย

สงกรานต์ปีนี้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กตาบอดกันเถอะคะ
วันที่ 20/04/2013   11:46:50
สวท.ลำปาง มอบเงินบริจาคแก่นักเรียนตาบอดในโอกาสวันเด็ก
วันที่ 16/01/2013   13:39:00
หน้า 8/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]