bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Navigator  ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี พาเด็กตาบอดจากลำปางไปเที่ยวสัตหีบ                                                                                                                            นี่ก็ที่สุดแห่งปี 2554 เช่นกันงานกีฬาสีประจำปี 2556
วันที่ 26/08/2013   11:03:29

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ส่วนงานดรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ในสังกัดมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี 2556

ของนักเรียนพิการทางสายตาขึ้น โดยมีการเดินขบวนพาเหรด ของนักเรียน การแสดงเต้นประกอบเพลง การรำเพลงร่ำเปิงลำปาง และการแข่งขันกีฬาประเภาลาน เช่น กินวิบาก ชักกะเย่อ แข่งกรอกน้ำใส่ขวด  กิจกรรมนี้มีน้องจิตอาสาจากอัสสัมชัญมาช่วยดูแลเด็กด้วย

งานนี้ได้ทั้งน้ำใจนักกีฬา และความสนุกสนานไปพร้อมหน้ากันเลยคะ

 

วันแม่ปี 2556 ที่ร.ร.การศึกษาคนตาบอดลำปาง
วันที่ 21/08/2013   11:37:46

 

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์โรงอาหาร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

โดยมีตัวแทนลูกๆกล่าวบทบูชาคุณแม่ และกราบคุณแม่ เพื่อแสดงความกตัญญู โดยในวันนั้นมีตัวแทนคุณแม่ที่ติดภาระกิจกัน 5 คนมาร่วมงาน

กิจกรรมนี้สร้างความประทับใจกันไปทั่วหน้าคะ

อบรมพัฒนาอาชีพแกคนตาบอด
วันที่ 21/08/2013   10:35:26

 

 

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางจัดการอบรมหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพคนตาบอด หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง กลุ่มวิชาอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556  ณ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง โดยมีวิทยากรที่ชำนาญการเแพาะทางมาให้ความรู้และอบรมให้ในคร้ังนี้จนจบหลักสูตร

ขอบคุณที่มาเยือน
วันที่ 13/07/2013   15:20:38

 

13 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนตาบอดได้ต้อนรับความกรุณาจากคณะผู้สูงวัย ออกนอกสถานที่ มาจากโรงพยาบาลลอง จ.แพร่

บริจาคขนม และนมให้กับน้องๆคะ

 

 

มูลนิธิฯยินดีต้อนรับ
วันที่ 13/07/2013   15:17:31

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2556 มีโอกาสได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารไทวัสดุ

มาบริจาคน้ำสตอเบอรี่ และของใช้ให้กับน้องๆตาบอดลำปางคะ

ขอบคุณนะคะ

ศูนย์สงเคราะห์ และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปางมอบทุนนักเรียนตาบอด
วันที่ 04/07/2013   10:11:24

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำปาง จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

ซึ่งแต่ละทุน มีผู้ปกครองรับมอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานแทนนักเรียนตาบอดแต่ละคน  สร้างความมั่นใจในการศึกษาแก่นักเรียนตาบอดที่โรงเรียนได้จัดให้

กิจกรรมตรวจรักษาฟันประจำปี
วันที่ 04/07/2013   09:49:28

  

กลุ่มทันตกรรมโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาฟันแก่นักเรียนตาบอด ในวันที่ 3 ก.ค. 2556

กิจกรรมนี้สร้างวินัยแก่นักเรียนเรื่องการทำความสะอาดฟันได้มากเลยคะ และขอขอบคุณกิจกรรมดีๆที่เอื้อเฟื้อมาถึงนักเรียนตาบอดทุกคนนะคะ

 

กรุงไทย ช่วยเด็กไทย ได้อนาคต
วันที่ 27/06/2013   18:26:13

 

 

อบรมพัฒนาครูที่ร.ร.การศึกษาคนตาบอดลำปาง
วันที่ 26/06/2013   15:53:18

วันนี้ (26-28 มิ.ย. 2556) มีเรื่องมาเล่า
 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมพัฒนาครู ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาและพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน" ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานมูลนิธิพิทักษดวงตาลำปาง โดยมีอาจารย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมอบรมประมาณ 50 คน  ถือได้ว่า งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมการอบรมอย่างมาก

 

 

รับสมัครงาน
วันที่ 20/06/2013   14:45:55
ประกาศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
ฉบับที่  02 /2556

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

  ด้วยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดโดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

   คุณสมบัติ

 

1. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ

2. เพศชาย หรือ หญิง  อายุระหว่าง  30-45  ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

             4. มีความพร้อมที่จะรับการอบรมทักษะในการดูแล/ช่วยเหลือนักเรียนตาบอด และปฏิบัติตาม

                 ระเบียบของมูลนิธิฯ
  
หลักฐานการสมัคร

 

1.             สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

2.             สำเนาทะเบียนบ้าน

3.             สำเนาบัตรประชาชน

4.             ภาพถ่าย  ขนาด 2  นิ้ว  จำนวน  2  ภาพ  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน

5.             ใบผ่านงาน หรือเอกสารรับรองการทำงานอื่นๆ  (ถ้ามี)

 
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

                ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน  ถึง 1  กรกฎาคม  2556  เวลา 8.00 – 16.30 น.      ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง  เลขที่  128/1  ถ.สุขสวัสดิ์ 1

 ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โทร.  054-223836,  054-316395   โทรสาร   054-223836 

หน้า 7/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]