ReadyPlanet.com
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

             ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 054-316395 , 054-223836                                                                                          เข้าร่วมการแข่งฟุตบอลคนตาบอด
วันที่ 16/12/2014   12:28:50

วันที่10-12 ธันวาคม2557 ตัวแทนนักเรียนและคนพิการทางสายตาจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์แห่งประเทศไทยทครั้งที่4 ณ สนามฟุตบอล R-ma Soccer club งามวงศ์วาน ซึ่งจัดโดย สมาคมการกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กีฬาสีประจำปี 2557
วันที่ 04/12/2014   15:44:01

4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง โดยมี 3 สี ได้แก่ สีส้ม สีม่วง และสี เหลือง การแข่งขันประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแบบง่ายและเหมาะสมกับผู้พิการทางสายตา เช่น การแข่งขันกินวิบาก ปิดตาตีปิ้บ แข่งขันชักเย่อ แข่งขัน อุ้มบอลส่งเมือง เป็นต้น โดยปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากแขกหลายท่านที่ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และที่สำคัญทำให้นักเรียน ได้รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กิจกรรมถวายพระพรแด่ในหลวง
วันที่ 04/12/2014   15:13:41

4 ธันวาคม 2557 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จัดกิจกรรมถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มี คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคนมาร่วมกันถวายพระพรด้วยความจงรักถักดี และด้วยความพร้อมเพรียงใจกัน ด้วยความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

กิจกรรมศิลปะเด็กตาบอด
วันที่ 01/12/2014   09:30:43

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2557 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางได้จัดโครงการ ศิลปะเด็กตาบอดขึ้น ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง โดยมีการจัดการแสดงผลงานศิลปะเด็กตาบอด  การวาดภาพและศิลปะสีน้ำโดยทีม Z สีน้ำจากทีมวิทยากรกรุงเทพฯ และ ซุ้มศิลปะลูกโป่งสวยงามครูอ้อ กฟผ.แม่เมาะ  ซุ้มร้าน Power Blind Shop  ร่วมกับนักศึกษา ม.ราชภัฎสวนดุสิต ลำปาง ซุ้มผักเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแขกที่กรุณามาร่วมจัดซุ้มงานนำผลิตภัณฑ์เกษตร น้ำข้างตอง และสินค้าอื่นมาแสดงด้วย

 

ผักออแกนิค จาก ศูนย์ฝึกอาชีพ Powerr Blind Group
วันที่ 17/11/2014   17:41:53
เชิญร่วมงานศิลปะเพื่อเด็กตาบอด
วันที่ 17/11/2014   17:36:54
เชิญชวน ร่วมส่งเสริมอาชีพคนพิการ
วันที่ 14/11/2014   09:48:09
ประกาศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก article
วันที่ 01/07/2014   14:01:22

                                  ประกาศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
                                                                                           

                                                                        ฉบับที่  004 /2557

-----------------------------------------------------------------------------------------

                                               ประกาศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

      ด้วยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่หอพัก

คุณสมบัติ
1.    มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ
2.    เพศ หญิง  อายุ 30  ปีขึ้นไป
3.    สามารถอยู่ประจำหอพักและทำงานในเวลากลางคืนได้
4.    มีความพร้อมที่จะรับการอบรมทักษะในการดูแล/ช่วยเหลือนักเรียนตาบอด        และปฏิบัติตามระเบียบของมูลนิธิฯ

หลักฐานการสมัคร
สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
ภาพถ่าย  ขนาด 2  นิ้ว  จำนวน  2  ภาพ  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ           ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน
ใบผ่านงาน หรือเอกสารรับรองการทำงานอื่นๆ  (ถ้ามี)วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23  มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 – 16.30 น.      ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง  เลขที่  128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ 1
 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.  054-223836, 054-316395   โทรสาร   054-223836


        ประกาศ  ณ  วันที่  23 มิถุนายน 2557
                                                                  (นางสาวกรรณิการ์  สรวยสุวรรณ์)
                                                             ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ทำงานในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนและนักวิชาการฟื้นฟูคนพิการในชุมชน article
วันที่ 01/07/2014   13:37:06

                                               ประกาศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
                                                                                        

                                                                     ฉบับที่ 003 /2557
                                   -----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

     ด้วยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ครูปฏิบัติการสอน

คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และการสอน
4. มีใบประกอบวิชาชีพครู
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

นักวิชาการฟื้นฟูคนพิการในชุมชน

คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตร, พัฒนาชุมชน, กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์ และสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบผ่านงาน หรือเอกสารรับรองการทำงานอื่นๆ (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง เลขที่ 128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-223836, 054-316395 โทรสาร 054-223836

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556


                                                                          (นางสาวกรรณิการ์ สรวยสุวรรณ์)
 
                                                                        ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

ฟ้า ยศสรัล อาร์สยาม ร้องเพลงให้น้องฟัง ที่ลำปาง
วันที่ 28/09/2013   14:29:53
หน้า 6/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]