ReadyPlanet.com
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

             ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 054-316395 , 054-223836                                                                                          คณะกรรมการ สสส. เยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
วันที่ 27/02/2012   16:38:43

  

 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่2 และเจ้าหน้าที่ สสส. นำโดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ 

เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง                                                                          
ด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด และคนพิการในชุมชน

โดยมีการบรรยายการดำเนินงานด้านต่างๆของมูลนิธิ โดย อ.กรรณิการ์ สรวยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

และการเยี่ยมชมภาคสนาม ด้านการทำเกษตรพอเพียง นำโดย อ.ฐานนันท์  ใจเย็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

จากการเยี่ยมชมครั้งนี้ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก  ที่มูลนิธิฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างจริงจัง

ร่วมแสดงความยินดีกับครู- บุคลากรรับรางวัลวันครูเอกชน
วันที่ 10/02/2012   11:03:40

 

โรงเรียนฯประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลศิลปหัตถกรรม
วันที่ 02/02/2012   12:17:45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เต้นประกอบหางเครื่อง  และร้องเพลง

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการ  ซึ่งทุกรายการได้รับรางวัลมาทุกประเภท

 

เลขา พก. มาเยี่ยม
วันที่ 02/02/2012   12:27:46

 

ภาพบรรยากาศ การเยี้ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ

 

สาธิตการเล่นโบว์ลิ่งคนตาบอด
วันที่ 24/01/2012   13:44:17
หน่วยแพทย์ต้อกระจก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
วันที่ 17/01/2012   21:34:07
Power Blind Shop article
วันที่ 07/01/2012   17:52:14

  มีกาแฟสดฝีมือ  Barista  ตาบอด  / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดและคนพิการ

  จากชุมชน  มีบริการนวดไทยโดยนักเรียนตาบอด

  

  

 

 

 

ร้าน  Power Blind Shop  ให้บริการโดย

คนตาบอด  จำหน่ายกาแฟสด โดยนักเรียนตาบอด

บริการนวดแผนไทย  โดยคนตาบอด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ 

อุดหนุน ท่าจะได้ทั้งอิ่มท้อง น้องๆ พิการอิ่มด้วย

หน้า 11/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[Go to top]