ReadyPlanet.com
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


ประมวลภาพกิจกรรม

สาทิตโบว์ลิ่ง จากชมรมโบว์ลิ่งคนพิการไทย

21 มกราคม 255 ที่ผ่านมา ความสนุกที่ทุกคนสัมผัสได้  โดยเฉพาะนักเรียนตาบอด ที่ลำปาง 

           

           

 

 

     นักเรียนตาบอดเรียนดนตรี ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

กับอาจารย์อภิชาติ ครูอาสาสมัครช่วยสอนดนตรีแก่นักเรียน

โดยไม่คิดค่าสอน ซึ่งอาจารย์จะสอนการเล่นดนตรีพื้นเมือง

ได้แก่  สะล้อ ซอ ซึง ขุ่ย ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น